Czeladzka Halowa Liga Amatorska - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. cobra74 46
2. makswil 41
3. p...... 32
4. AREK235 18

Regulamin

Regulamin rozgrywek

Czeladzkiej Halowej Ligi Amatorskiej

2014


 

CEL LIGI:

Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie piłki nożnej i zachęcanie do uprawiania tej dyscypliny w naszym mieście. CHLA to rozgrywki przeznaczone dla amatorów i sposób na prowadzenie sportowego trybu życia.


 

I. Postanowienia ogólne

1. Pomysłodawcą i organizatorem CHLA (Czeladzkiej Halowej Ligi Amatorskiej) jest Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi, ul. Sportowa 2.

2. Wszelkie informacje związane z rozgrywkami CHLA można otrzymać pisząc na e-mail: purple69@interia.pl

3. Liga rozgrywana będzie według przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez PZPN ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.

4. Rozgrywki odbywać się będą w wyznaczone niedziele w hali MOSiR w Czeladzi.

5. Terminarz rozgrywek oraz godziny meczów będą podane na stronie internetowej.

6. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatora jest strona internetowa CHLA (http://chla.futbolowo.pl/) , a także patron medialny naszej ligi: portal internetowy www.czeladz.org.pl

II. Zgłaszanie drużyn

1. Każda drużyna wyznacza osobę (kapitan lub kierownik drużyny) do kontaktu z organizatorem.

2. Liczba drużyn, które będą brały udział w rozgrywkach jest ograniczona do ośmiu. W przypadku większej ilości zgłoszeń o przyjęciu drużyn do rozgrywek zdecyduje Organizator, biorąc pod uwagę takie czynniki jak kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowa postawa drużyny i jej reprezentantów w innych rozgrywkach (CLA, Turnieje Gwiazdkowe, Klima Cup itp).

3. Warunkiem przyjęcia do rozgrywek jest przesłanie e-maila potwierdzającego zgłoszenie drużyny oraz formularza zgłoszeniowego z listą zawodników do dnia 29 listopada 2013 r.  Ponadto formularze zgłoszeniowe podpisane przez wszystkich zawodników należy dostarczyć do Organizatora przed rozegraniem pierwszego meczu w rozgrywkach (zawodnicy nie podpisani na zgłoszeniu nie będą przyjęci do rozgrywek, nie będzie możliwości późniejszego złożenia podpisu). Drużyny, które w terminie nie dopełnią formalności, nie zostaną przyjęte do rozgrywek, a Organizator zaprosi do udziału drużyny z listy rezerwowej, które będą musiały spełnić wszystkie wymogi regulaminowe do dnia 13 grudnia 2013 r.

4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry o czym świadczą podpis zgłoszonych zawodników na formularzu zgłoszeniowym.

5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na grę.

6. Każda drużyna może zgłosić do rozgrywek 12 zawodników .

7. W każdej drużynie może być zgłoszonych trzech zrzeszonych zawodników, ale tylko dwóch z nich może grać w danym meczu.

8. Jako zawodnik zrzeszony traktowany jest także zrzeszony junior.

9. W lidze może grać zawodnik z ligi futsalu, z ligi amatorskiej która nie jest pod egidą czy patronatem OZPN i PZPN , również mogą grać zawodnicy którzy grają w drużynach zakładowych oraz amatorskich ligach na boiskach otwartych.

10. W formularzu zgłoszeniowym należy czytelnie (drukiem) podać następujące dane dotyczące wszystkich zawodników:
- imię i nazwisko,
- pesel,
- numer na koszulce (niezmienny w całych rozgrywkach)
należy zaznaczyć zawodnika/ów zrzeszonego, oraz kapitana drużyny i bramkarza/y.
Formularze wypełnione w sposób mało czytelny będą traktowane jako niedostarczone.

III. System rozgrywek

1. Rozgrywki rozpoczną się pierwszą kolejką w dniu 5 stycznia 2014r.

2. Rozgrywki toczą się systemem ligowym, w którym każda drużyna rozgrywa mecz i rewanż z każdym przeciwnikiem.

3. Na boisku może przebywać jednocześnie 5 zawodników jednej drużyny: bramkarz + 4 zawodników z pola.

4. Zespoły grają w jednolitych strojach z numerami (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów pozostałych zawodników).

5. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie ”hokejowym”, w wyznaczonych strefach. Za dokonanie zmiany w innym miejscu, stosowana będzie kara indywidualna (żółta kartka) dla zawodnika.

6. Przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, przeciwnika obowiązuje zachowanie odległości 5 metrów.

7. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

8. Czas trwania spotkań wynosi 2x20 minut ze zmianą połów z maksymalnie 1-minutową przerwą.

9. Kapitan drużyny powinien w czasie meczu posiadać opaskę na ręce.

10. Drużyna ukarana żółtą kartką gra w osłabieniu przez 5 minut. Utrata bramki umożliwia wcześniejsze uzupełnienie składu, ale zawodnik ukarany nie może wrócić na boisko przed upływem 5 minut (do gry może wejść inny zawodnik). Żółta kartka nie może być powodem zdekompletowania drużyny. W przypadku kumulacji kar, drużyna musi pozostać na boisku w składzie przynajmniej trzyosobowym, a kolejną karę odkłada się do momentu zakończenia poprzedniej. Jeżeli drużyna już do końca meczu ma grać w podwójnym osłabieniu (i kary nie można odłożyć), zawodnik ukarany żółtą kartką nie opuszcza placu gry, ale kara finansowa za żółtą kartkę zostaje w jego przypadku podwojona. Dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwona lub bezpośrednio czerwona powoduje, że zawodnik opuszcza boisko i drużyna gra w osłabieniu do końca meczu. Trzy czerwone kartki dla zawodników grających oznaczają zdekompletowanie drużyny i gra nie może być kontynuowana.

11. Kary za kartki: za żółtą kartkę obowiązuje kara finansowa w wysokości 5 zł, za czerwoną 10 zł. Pieniądze za kartki trzeba uregulować po meczu lub przed następną kolejką ligową. W przypadku nieuiszczenia należności w regulaminowym terminie organizator może dopuścić drużynę warunkowo do rozegrania jednego meczu, ale zaległa kara będzie podwojona. Następny taki przypadek oznacza odjęcie drużynie 3 punktów z dotychczasowego dorobku, niezależnie od faktu niedopuszczenia drużyny do kolejnego meczu i związanego z tym walkowera.

12. Po otrzymaniu trzech żółtych kartek w rozgrywkach, zawodnik nie ma prawa wystąpić w kolejnym spotkaniu (kara 1 meczu). Po otrzymaniu sześciu żółtych kartek zawodnik nie ma prawa wystąpić w co najmniej dwóch kolejnych meczach (organizator może odsunąć zawodnika od gry na więcej spotkań).

13. Przy dwóch żółtych kartkach w jednym meczu (w konsekwencji czerwonej) - zawodnik może grać w następnej kolejce (zdarzenie takie traktuje się jak otrzymanie dwóch żółtych kartek w kolejnych meczach, a nie jak otrzymanie kartki czerwonej), chyba, że któraś z otrzymanych żółtych kartek jest już jego trzecią (lub szóstą), wtedy zastosowanie ma punkt 12 regulaminu.

14. Zawodnik, który otrzymał bezpośrednio czerwona kartkę automatycznie odsunięty zostaje od gry w kolejnym ligowym spotkaniu (1 mecz). W szczególnych przypadkach organizatorzy CLA mogą odsunąć zawodnika na więcej niż jedno spotkanie, aż do dyskwalifikacji do końca sezonu. W szczególności dotyczy to zachowań agresywnych i wulgarnych w stosunku do sędziego, kibiców lub innych zawodników. Przypadki rękoczynów będą traktowane z pełną surowością.

15. Gdy bramkarz dostanie czerwoną kartkę, jego miejsce może zająć inny zawodnik wyznaczony przez kapitana drużyny, ale drużyna kontynuuje grę w osłabieniu (rezerwowy bramkarz zmienia na placu gry innego, niekaranego czerwoną kartką zawodnika).

16. Każda drużyna jest zobowiązana do prowadzenia we własnym zakresie rejestru żółtych i czerwonych kartek oraz do dopilnowania aby zawodnik nieuprawniony nie wziął udziału w meczu pod rygorem przegranej w meczu w wyniku nałożonego walkowera.

17. Po wyjściu piłki za linię bramkową, bramkarz wznawia grę ręką, nie może przy tym grać na czas, ma na wznowienie gry 5 sekund. Po jego zagraniu piłka musi opuścić pole karne.

18. Wznowienie ze środka boiska musi być zagraniem piłki w kole do przodu. Może być to strzał bezpośrednio na bramkę przeciwnika.

19. Po zdobyciu bramki, wznowienie gry przez drużynę przeciwną następuje ze środka boiska.

20. Gra z autu wznawiana jest nogą. Czas na to wynosi 5 sekund.

21. Wznowienie z autu nie może być strzałem bezpośrednim. Jeśli padnie bramka z autu, a nikt nie dotknie piłki, bramka nie będzie uznana.

22. Atak wślizgiem na zawodnika prowadzącego piłkę jest niedozwolony.

23. Wślizgami można ratować wychodząca piłkę oraz wchodzić bez zagrożenia dla współzawodnika.

24. Zawodnik pod wpływem alkoholu nie zostanie dopuszczony do rozegrania meczu.

25. Nie można przełożyć meczu z inicjatywy jednej z drużyn. Organizator wychodzi z założenia, że każda drużyna dysponuje szeroką kadrą i przełożenie meczu nie będzie konieczne nawet w przypadku nieobecności kilku zawodników. Możliwe jest natomiast przełożenie całej kolejki ze względu na niemożność skorzystania z hali.

26. W przypadku nieprzybycia sędziego na wyznaczony termin zawodów sędziuje osoba neutralna wybrana przez kapitanów i organizatora.

27. Decyzje sędziego są niepodważalne, za komentowanie, ubliżanie arbitrowi zawodów zawodnik może być ukarany karą w postaci: żółtej lub czerwonej kartki, natomiast w ekstremalnych przypadkach może zostać usunięty z rozgrywek ligowych bez prawa uczestnictwa w dalszych etapach ligi.

28. Jeśli w drużynie zagra nieuprawniony zawodnik (niezgłoszony do rozgrywek, kolejny zrzeszony zawodnik lub zawieszony za kartki) drużyna zostanie ukarana walkowerem 5:0.

29. 2 walkowery za złamanie regulaminu mogą być podstawą do wykluczenia drużyny z ligi.

30. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

31. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek lub jej skreślenia należy:
a) pozostałe do rozegrania mecze zweryfikować jako walkower 5:0 dla przeciwnika, o ile drużyna wycofana z ligi lub skreślona rozegrała co najmniej połowę meczów w lidze.

b) anulować jej wyniki, gdy rozegrała mniej niż połowę meczów.

32. W rozegranych meczach które zostały zweryfikowane później jako walkowery, wszystkie kartki, a także strzelcy bramek drużyn, które nie zostały ukarane, nie są unieważniane.

33. Drużynie ukaranej walkowerem unieważnia się tylko zdobyte bramki, kartki pozostają ważne.

34. Przyznanie walkowera (po rozegraniu meczu) nie może spowodować straty dla drużyny niekaranej, jeśli uzyskała większą zdobycz bramkową niż 5, to wszystkie bramki pozostają w jej bilansie (w tej sytuacji możliwe jest wyższe zwycięstwo walkowerem niż 5:0)

34. Jeśli drużyna nie przybędzie na wyznaczony mecz, jest karana walkowerem, a także karą finansową w wysokości 50 zł (pokrycie kosztów organizacyjnych). Kara musi być uregulowana przed następną kolejką ligową.

35. Organizator może dopuścić do rozegrania meczu tylko drużynę, która będzie dysponowała przynajmniej 4 zawodnikami (bramkarz + 3 zawodników z pola), ale drużyna przeciwna dysponująca przed meczem liczniejszym składem zagra według regulaminu czyli (bramkarz + 4 zawodników w polu).

36. Jeśli zespół, ze względu na czerwone kartki i inne przypadki, zostanie na boisku z 2 zawodnikami, sędzia zakończy spotkanie, a wynik zostanie zweryfikowany jako walkower.

IV. Klasyfikacja zespołów

1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według przyznawanych punktów oraz strzelonych bramek

2. Za każde zwycięstwo przyznaje się drużynie 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 .

3. Na koniec sezonu czyli po ostatniej kolejce w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decydują kolejno:
- bilans bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi, jeśli jest on remisowy to następnie decyduje:

- różnica zdobytych bramek,
- stosunek bramek
- klasyfikacja fair-play

4. Klasyfikacja fair-play jest ustalana według ilości punktów karnych przyznawanych z zastosowaniem następujących kryteriów:

- czerwona kartka: 10 pkt
- żółta kartka: 5 pkt
- zachowanie zawodników/kibiców (wg oceny sędziego): 0-6 pkt
- zachowanie zawodników/kibiców oraz porządek na obiekcie (wg oceny organizatorów): 0-6 pkt

V. Kary i nagrody

1. Za niestosowanie się do regulaminu i decyzji Organizatora na drużynę może być nałożona kara punktowa (do 3 punktów za jedno wykroczenie), finansowa (50 złotych lub wielokrotność tej sumy w zależności od wagi wykroczenia), lub wykluczenie z rozgrywek (w przypadku wyjątkowo drastycznego naruszenia regulaminu i dobrych obyczajów lub notorycznego uchylania się od zastosowania się do decyzji Organizatora).
2. Trzy najlepsze drużyny w 1 lidze otrzymają nagrody. Przyznane będą również nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, najskuteczniejszego zawodnika oraz fair-play.

VI. Patronat medialny

Portal internetowy www.czeladz.org.pl. "MOJA CZELADŹ, MOJE MIEJSCE”

VII. Patronat nad ligą

Urząd Miasta Czeladź

Burmistrz Miasta Czeladź

VIII. Sponsor Techniczny

Firma Football Center

IX. Postanowienia końcowe

1.Zawodnicy uczestniczący w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz za skutki wypadków i kontuzji przed, po i w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w lidze osób chorych, a także rzeczy pozostawione na obiektach.

3. Za usterki stwierdzone na obiektach odpowiedzialność ponoszą drużyny

4. Za kibiców i osoby towarzyszące odpowiada drużyna i jej kierownictwo (kapitanowie). Jeżeli sympatycy danego zespołu w jakiś sposób zakłócają spokój, zaśmiecają, spożywają alkohol, Organizator ma prawo usunąć zespół z ligi, ukarać karą finansową i/lub punktami ujemnymi .

5. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem rozgrywek ligowych, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

Protesty, odwołania i spory powstałe pomiędzy drużynami lub zawodnikami zgłoszonymi do rozgrywek będą rozstrzygane przez Organizatora.

6. Po zakończonych spotkaniach drużyny uczestniczące w danym spotkaniu zobowiązane są do uprzątnięcia po sobie wszelkiego rodzaju śmieci oraz zanieczyszczeń i umieszczenia ich w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie hali MOSiR.

7. Na hali MOSiR obowiązuje obuwie przystosowane do gry na hali.

8. Sędzia lub organizator może przed rozpoczęciem meczu może przeprowadzić weryfikację personaliów zawodników. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać na meczu dokument tożsamości. Jeśli zawodnik nie będzie posiadał takiego dokumentu, a będą wątpliwości, co do jego tożsamości, to nie zostanie dopuszczony do gry.

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 14
Chelsea Rożka 6:2 Raptor Czeladź
cckomputery.pl 5:0 SKCC
Mustangi 9:7 SFA Polska
FMC 1:6 Bad Boys

Reklama

Tabela ligowa

Inne rozgrywki
1. Bad Boys Bad Boys 37 bz
2. Chelsea Rożka Chelsea Rożka 36 bz
3. Mustangi Mustangi 29 bz
4. SFA Polska SFA Polska 21 bz
5. cckomputery.pl cckomputery.pl 16 plus
6. FMC FMC 15 minus
7. SKCC SKCC 9 bz
8. Raptor Czeladź Raptor Czeladź 3 bz

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 15

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.